CIG

http://cig.ase.ro/

Decanat:

PROF. UNIV.DR.FELEAGĂ LILIANA-Decan
PROF.UNIV.DR.ALBU NADIA-Prodecan responsabil de cercetare științifică, dezvoltare și inovare
CONF. UNIV. DR. STANCIU ANDREI-Prodecan responsabil de educație și formare continuă
CONF. UNIV. DR. ANICA-POPA ADRIAN-Prodecan responsabil de relația cu studenții și mediul economico-social

 

MESAJUL DECANULUI

Stimaţi colegi,
Dragi studenţi,

Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune reprezintă un pilon important al educaţiei universitare cu specific economic din România, fiind acreditată de către ARACIS cu calificativul „nivel ridicat de încredere”. Mai mult, domeniul de studii Contabilitate a fost clasificat în prima categorie în ierarhizarea realizată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în anul 2011. Poziţia dobândită ne obligă să gândim strategii şi planuri de acţiune prin care să valorificăm tradiţia şi prestigiul dobândite până acum, să creştem vizibilitatea internaţională, respectiv să valorizăm competenţele şi diversitatea în sensul atingerii obiectivelor instituţionale asumate. Vă invit, stimaţi membrii ai comunităţii academice din Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, să acţionăm împreună pentru atingerea acestor obiective!

 

Cu deosebită consideraţie,
Decan,
Prof. univ. dr. Liliana Feleagă

ASCIG - Asociaţia Studenţilor în Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Abonează-te
Date de contact

Website realizat de AlstenSoft.ro